De beste verdediging voor de militair en burgermedewerker bij defensie

Als een van de weinige advocaten in Nederland staat advocaat Hein Dudink en zijn team van advocaten al jaren militairen en burgerpersoneel van defensie bij die in bestuursrechtelijke, strafrechtelijke (of andere) problemen zijn gekomen.

Advocaat Dudink is als oud beroepsmilitair in staat om niet alleen als advocaat naar een militair te kijken, maar hij begrijpt eveneens de moeilijke omstandigheden waaronder die militair zijn werk moe(s)t doen. In het verleden bleek de combinatie van advocaat en oud beroepsmilitair, maar al te vaak onmisbaar om op een juiste wijze bijstand te kunnen verlenen.

Zo bleek er bij het verlenen van juridische bijstand aan de dienstweigeraar die niet naar Uruzgan wilde, veel meer aan de hand te zijn dan alleen de zogenaamde ‘dienstweigering’.

Niemand in de militaire lijn (inclusief de onderdeelarts) had door wat er eigenlijk allemaal met de militair aan de hand was. Juist door de persoonlijke aanpak, de militaire achtergrond en het vinden van de ‘juiste weg’ is deze zaak tot een positief einde gebracht.

Maar ook echtscheidingen en alle zorgen daaromheen, hebben al aangetoond dat zij aanleiding kunnen zijn voor grote problemen op het werk en uiteindelijk rechtspositionele gevolgen. Ook hier is een persoonlijke aanpak en kijk op de zaak onmisbaar.

Niet alleen de militair, maar ook het burgerpersoneel bij defensie hebben nu eenmaal een totaal afwijkende werkomgeving en rechtspositie dan welke ambtenaar in Nederland dan ook. Procederen is soms niet eens de oplossing en kan een zaak alleen maar erger maken. Zo kan een militair of burger functionaris die bij de MIVD werkt, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheid overtreden en in de gevangenis belanden als hij of zij tegen zijn advocaat praat over zijn werk/probleem. Ook de advocaat begeeft zich overigens in een mijnenveld.