Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), met aan het hoofd de Minister. Er werken daar ongeveer 2000 burgers en militairen. Verder valt Defensie te verdelen in de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. In totaal werken er nu ongeveer 68.000 mensen bij defensie.

Belangrijk zijn de instanties waar de militair en de burger medewerker van defensie kan aankloppen als hij problemen heeft. Defensie heeft daar een aantal hulpverlenende en controlerende instanties voor, t.w.:

  1. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
  2. Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)
  3. Voor veteranen is er sinds 1989 het Veteranenplatform.
  4. De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV/GEVO) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

Soms zijn onderdelen van de krijgsmacht niet makkelijk te vinden, ik zal er hieronder enkele opnemen naar aanleiding van vragen die wij krijgen.

5. Cluster Decoraties, Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Voor het Handboek Onderscheidingen, klik hier,

Bij twijfel kunt u altijd de Defensieadvocaat benaderen. Wij helpen u graag!