Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)

Zoals de naam al aangeeft, voert de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) inspecties uit. De IMG onderzoekt de manier waarop personen en instellingen binnen de militaire gezondheidszorg werken. De IMG bekijkt of regels niet worden overschreden en of er medisch juist wordt gehandeld. De IMG controleert ook de gezondheidstoestand van het militair personeel om vast te stellen of de zorg voldoende is.

Contact gegevens IMG: Utrechtseweg 219 (1213 TR) Hilversum, telefoon: 035 – 577 66 33.

Bij twijfel kunt u altijd de Defensieadvocaat benaderen. Wij helpen u graag!