VAFAMIL staat voor: Vakantie Faciliteiten Militairen.

De Stichting VAFAMIL is in 1963 opgericht en in 1976 geprivatiseerd. Daarbij is de doelstelling van de Stichting VAFA­MIL verruimd en zijn de faciliteiten ook opengesteld voor veteranen, gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde militairen en burgerambtenaren van defensie en hun gezinsleden. De Stichting heeft overigens geen winstdoelstelling.

Vafamil is bij actief dienende militairen vaak onbekend. Maar dat is ten onrechte! De Stichting beschikt over kampeerterreinen en jachthavens. Het gebruik daarvan is vastgelegd in overeenkomsten met het Ministerie van Defensie/Domeinen.

Momenteel is de website uit de lucht (http://vafamil.nl/)