Juridisch hulp bij letselschade

Letselschade

Van letselschade is sprake als de ambtenaar te maken krijgt met letsel (psychisch of lichamelijk) en daardoor schade lijdt.

Voorbeeld: 

Een ambtenaar krijgt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeluk. Door het ongeval verbrijzelt de ambtenaar bijvoorbeeld zijn knie. Daardoor blijft hij blijvend invalide en wordt tenslotte dienstongeschikt verklaard, ontslagen en komt vervolgens in de WIA terecht.

LETSEL is dan de verbrijzelde knie.

SCHADE is dan bijvoorbeeld de loopbaanschade.

Nieuwsberichten gerelateerd aan letselschade

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia