Wie naar de VS reist kan gebruik maken van hotels van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, of zoals het daar heet, Department of Defense (DoD). Voordeel is dat de prijzen redelijk goedkoop zijn zeker in de duurdere gebieden (bijv. NY, Washington D.C., Key West), nadeel is dat hotels vaak op militair terrein zijn waardoor het verkrijgen van toegang een uitdaging kan zijn. Houd er dus rekening mee dat het een kwestie van de lange adem kan zijn. Het is dus raadzaam om commerciële hotels als alternatief achter de hand te houden.

Bijgevoegd zijn diverse websites waar kan worden nagekeken over wie toegang hebben en met welke prioriteit. Het advies is dan ook om contact te zoeken met de betreffende faciliteit en vermelden dat het om NL (NATO) militair gaat en of er sprake is van een dienstreis. Vergeet niet te vragen hoe het met de toegangsregeling zit.

Doorgaans dienen ook overige personen in de groep (volwassen en kinderen vanaf 12 jaar) in het bezit te zijn van een defensiepas.

Hieronder volgen nog enkele websites voor informatie:

Hier nog enkele tips:

  • Reservering en betaling kan meestal alleen door middel van een creditcard.
  • Soms worden accommodaties gegeven waar men helemaal self supporting is en is de standaard niet altijd hetzelfde (ene keer nieuwbouw voor een lage prijs, andere keer oudbouw voor een hogere prijs).
  • Accommodaties bevinden zich soms op een militaire installatie met de bijbehorende bezigheden (vlieg- en voertuig activiteit, appél, etc.).