Juridisch hulp bij bestuursrechtelijke problemen

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Daarnaast staat er in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) exact hoe de rechtsbescherming in het bestuursrecht werkt. Van termen als bezwaar en beroep zijn algemeen bekend, maar de daaraan verbonden fatale termijnen van 6 (!) weken zijn vaak niet bekend. Een ander groot gevaar van het bestuursrecht is dat het een ‘fuikwerking’ heeft. Deze fuikwerking houdt in, dat zodra je eenmaal je bezwaarschrift hebt geschreven, de gronden van het bezwaar niet meer veranderd en of aangevuld mogen worden.

Het is dus van zeer groot belang vanaf het eerste moment alle van toepassing zijnde gronden van bezwaar te vermelden.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan bestuursrecht

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia