De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

Dit doen de diensten door: zichtbare aanwezigheid op de werkvloer; persoonlijke contacten en begeleiding; groepswerk;bezinningsdiensten; kerkelijke vieringen.
Verder signaleren de Diensten Geestelijke Verzorging knelpunten en adviseren zij over de oplossing hiervan. Zingeving en ethiek staan centraal bij de activiteiten en taken van de geestelijke diensten.

De diensten zijn tevens het levensbeschouwelijk kenniscentrum. Zij ondersteunen commandanten met het oog op onderwijs, vorming en voorlichting bij Defensie.
Levensbeschouwingen.

De Geestelijk Verzorgers van Defensie handelen vanuit een joodse, katholieke, protestantse, humanistische, hindoe of islamitische traditie, opleiding en vorming.

De bereikbaarheidslijn van de geestelijke verzorging is 24/7 dagen per week te bereiken via het telefoonnummer 0800 – 5 777 777. U wordt doorverbonden met een geestelijk verzorger van dienst.