Voor veteranen is er sinds 1989 het Vetranenplatform.

Het Veteranen Platform is het overkoepelend samenwerkingsverband van diverse Nederlandse veteranenorganisaties. Als koepelorganisatie vertegenwoordigt het Veteranen Platform de belangen van Nederlandse veteranen van alle krijgsmachtdelen.

Contact gegevens: Postbus 8762 (4820 BB) Breda, telefoon: 076 – 544 71 34

Bij twijfel kunt u altijd de Defensieadvocaat benaderen. Wij helpen u graag!