U bent als militair op uitzending geweest. U heeft daar uw werk verricht onder moeilijke omstandigheden.

Bijna alle veteranen zijn met hooggespannen verwachtingen op uitzending gegaan. Waarschijnlijk heeft u tijdens de uitzending indringende, waardevolle maar mogelijk ook nare ervaringen meegemaakt. Eenmaal terug in Nederland kan de omschakeling naar de burgermaatschappij moeilijk zijn. U wilt de draad wel weer oppakken, maar nare herinneringen aan de uitzending komen steeds weer terug. Sommige indringende en angstige gebeurtenissen komen tijdens nachtmerries terug. U kunt zich schuldig voelen over dingen die u gedaan heeft, niet kon doen of niet gedaan heeft. Of u wordt snel boos, schrikt snel en kunt zich niet goed concentreren. U voelt zich maar door weinig mensen begrepen. U voelt u door dit alles somber en u weet niet meer hoe u hieruit kan komen. Uw klachten zijn ook van invloed op uw gezin, uw vriendschappen en uw werk.

Het Sinai Centrum is een specialistisch centrum dat behandeling biedt aan veteranen en hun gezinsleden. Wij vinden het erg belangrijk om niet alleen zorg te hebben voor u, maar wij willen ook uw partner en eventueel kinderen actief betrekken bij uw behandeling. Uit ervaring weten we dat uw traumagerelateerde problematiek, zonder dat u dat wilt, van invloed kan zijn op uw gezinsleven. Ook ouders, broers of zussen of andere voor u belangrijke personen zijn van harte welkom om betrokken te worden bij uw behandeling.

Het Sinai Centrum is aangesloten bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een initiatief waarin civiele en militaire instellingen samenwerken voor de zorg voor veteranen.

Vrouwelijke veteranen
Het Sinai Centrum biedt behandeling voor vrouwelijke veteranen en actief dienende vrouwelijke militairen die ingezet zijn in oorlogsgebieden en/of bij vredes-missies hebben gediend. Het kan zijn dat U sinds de uitzending tal van klachten heeftdie U vroeger niet had. Kenmerkend voor de klachten zijn nachtmerries, verhoogde prikkelbaarheid, slaapproblemen, gevoelens van somberheid en leegte en het gevoel te kort te schieten als partner, moeder of dochter. Vaak zijn deze klachten de gevolgen van de schokkende ervaringen die tijdens de uitzending(en) zijn opgedaan.

Vrouwen gaan anders om met problemen en schokkende gebeurtenissen dan mannen. Daar houdt het Sinai Centrum rekening mee in behandeling. Bij het Sinai Centrum kunt u terecht voor individuele behandeling of echtpaar of gezinstherapie. Bij voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid van groepsbehandeling voor vrouwelijke veteranen. Deze groep bestaat alleen uit vrouwelijke veteranen en wordt door een vrouwelijke psychotherapeut begeleid.

Hoe ziet een behandeling er uit?
Vaak duurt het vrij lang voordat veteranen behandeling zoeken. Hierdoor kunnen er meerdere problemen ontstaan. Naast de traumagerelateerde klachten heeft u mogelijk ook last van agressie, drank of drugsmisbruik, relatieproblemen of maatschappelijke problemen. Omdat al deze problemen te maken hebben met de nare ervaringen die u heeft meegemaakt, vinden wij het belangrijk om uw problemen binnen één team van gespecialiseerde medewerkers te behandelen. Tevens vinden wij het erg belangrijk om uw partner, eventuele kinderen of andere familieleden te betrekken bij uw behandeling. Onze ervaring is dat ook zij, zonder dat u dat wilt, kunnen lijden onder uw traumagerelateerde klachten.

Een groot gedeelte van de veteranen neemt bij ons deel aan een veteranengroep. Over de deelname hieraan zijn ze vaak heel positief. U vindt er herkenning bij de andere veteranen en u helpt elkaar bij het oplossen van de problemen. In de groepen wordt daarnaast gewerkt aan het verminderen van agressie en het verbeteren van uw contacten thuis, met familie, met vrienden of in de maatschappij.
Een gedeelte van de veteranen neemt niet deel aan een groep. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het niet lukt om het te combineren met uw werk. Dan kunnen wij u individuele behandeling te bieden.
Het is naast een groep of een individuele behandeling mogelijk om met medicatie behandeld te worden door een psychiater. Ook kunt u specifieke training volgen op het gebied van omgaan met uw agressie of omgaan met uw misbruik van drugs of alcohol.

De behandeling bestaat vaak uit drie fasen. In eerste instantie richt de behandeling zich op het stabiliseren van uw situatie en uw problemen. Daarna is de behandeling gericht op het verwerken van de nare ervaringen die u tijdens uw uitzending heeft meegemaakt. In de derde fase gaat de behandeling over het weer oppakken van de draad in de maatschappij.

Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
1186 AM Amstelveen

Algemene informatie tel.: 033 – 2533555

Website: www.sinai.nl 

(Tekst Sinai Centrum Amstelveen)