Juridisch hulp bij huurrecht

Huurrecht

Huur kan betrekking hebben op veel verschillende zaken waaronder roerende en onroerende zaken, gebouwde en ongebouwde zaken. Daarnaast kan de bestemming van huurobjecten verschillen, zoals huur van woonruimte, huur van winkelruimte en huur van kantoorruimte. Al deze verschillende soorten huurovereenkomsten hebben een eigen wettelijke regeling.

Onder het begrip huurrecht woonruimten vallen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Bij zelfstandige woonruimte is sprake van een eigen toegang en geen afhankelijkheid van elementaire voorzieningen als gas, water en elektra van buiten de woning. Een voorbeeld van een onzelfstandige woonruimte is bijvoorbeeld een gehuurde kamer.

De wettelijk regime voor huurrecht woonruimte gaat uit van een sterke huurbescherming voor huurders en bevat daarom veel dwingende bepalingen op het gebied van huurtermijnen, het opzeggen van de huurovereenkomst en het onderhoud van de woning. Van die bepalingen mag de verhuurder niet ten nadele van de huurder afwijken.

Huur kenmerkt zich door twee essentiële kenmerken dat de ene partij het gebruik van een bepaalde zaak verschaft (de verhuurder) en dat de ander voor dat gebruik een tegenprestatie levert (de huurder). Is aan deze twee kenmerken voldaan, dan is er sprake van huur. Zelfs als partijen dat helemaal niet willen.

In het huurrecht valt het aan te raden zo vroeg mogelijk een huurrechtadvocaat in te schakelen om u te laten voorlichten over uw rechtspositie in geval van huurachterstand, huuropzegging, gebreken of achterstallig onderhoud. Dit kan een hoop toekomstige zorgen voorkomen. Zeker in het “huurrecht woonruimten” kan het niet nemen van tijdige en/of juiste actie aanzienlijke en ingrijpende gevolgen hebben, waaronder een gedwongen huisuitzetting door een deurwaarder.

Binnen het huurrecht bedrijfsruimten onderscheidt de wet twee typen bedrijfsruimten, met ieder een eigen specifiek huurregime: middenstandsbedrijfsruimte (winkels, horecagelegenheden, e.d.) en overige bedrijfsruimte (kantoren, praktijken, fabrieken e.d.).

Bij de huur van de middenstandsbedrijfsruimte staat voornamelijk de bescherming van de huurder voorop. De huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte duurt in beginsel twee keer 5 jaar (de ‘5+5’-regel). Reden daarvoor is de economische gebondenheid van de huurder aan een bepaalde locatie en het binnen een zekere periode kunnen terugverdienen van gedane investeringen. In het huurrecht van overige bedrijfsruimte kan (vrijwel) alles vrijelijk tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen.

Meest voorkomende onderwerpen in het huurrecht bedrijfsruimten zijn: huuropzegging, ontruimingsbescherming, huurprijzen, gebreken aan het gehuurde, onderhuur en indeplaatsstelling.

De specialisten in het huurrecht van www.ambtenarenbalie.nl staan zowel huurders als verhuurders van (overige) bedrijfsruimte en woonruimte bij en kunnen u van juridisch advies voorzien. Indien nodig staan zij u bij in gerechtelijke procedures.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan huurrecht

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia