Juridisch hulp bij erfrecht

Erfrecht

Heeft u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek en regelen de erfopvolging of successie. Dit betekent dat de regels van het erfrecht bepalen wat er gebeurt met de bezittingen en schulden als iemand komt te overlijden. Overigens kunnen samenwonenden zonder testament niet van elkaar erven. In een samenlevingscontract kunnen zij echter wel regelen dat bezittingen na het overlijden van de een naar de ander gaan.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan erfrecht

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia