Juridisch hulp bij arbeidsgeschillen

Arbeidsrecht

De ontslagprocedure voor een ambtenaar hangt  niet af van de reden van ontslag. Het arbeidsrecht voor ambtenaren kenmerkt zich door het feit dat zowel de ambtenaar (de werknemer) als de werkgever zich aan bepaalde procedures moeten houden.

Het belangrijkste is dat, indien u als ambtenaar/werknemer het niet eens bent met het ontslag, u altijd binnen 6 weken bezwaar tegen het ontslag moet indienen. Doet u dit niet, dan wordt het ontslagbesluit onaantastbaar.

Als het bezwaar niet de gewenste uitkomst heeft, dan kunt u als ambtenaar/werknemer in beroep gaan tegen de beslissing op het bezwaar. Dit beroep moet eveneens binnen 6 weken worden ingesteld. Wordt uw beroep ongegrond verklaard, dan biedt het ambtenarenrecht u als ambtenaar/werknemer de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Ook dit dient u binnen 6 weken te doen.

Indien het ontslagbesluit voor u als ambtenaar in stand blijft, kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering en eventueel voor een bovenwettelijke uitkering. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om te onderhandelen over een ontslagvergoeding.

De specialisten in het arbeidsrecht kunnen u van juridisch advies voorzien, zowel voor, tijdens als na afloop van de ontslagprocedure.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan arbeidsrecht

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia