Juridisch hulp in het strafrecht

Strafrecht

Onze strafrechtadvocaten kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het worden aangemerkt als verdachte in de zin van het strafrecht, dient voor – iedereen – het startsein te zijn om – gelijk – informatie in te winnen over zijn of haar de rechtspositie! Wacht niet!

Het strafrecht kent namelijk allerlei varianten van verwijtbaarheid die voor een gewone burger vaak slecht/niet zijn te overzien. Bij de meeste ambtenaren/militairen leidt een strafrechtelijke vervolging/veroordeling vaak ook nog tot rechtspositionele gevolgen.

Onze strafrecht advocaten staan al jaren militairen, burgers en opsporingsambtenaren bij en zelfs deze laatste groep schat vaak de ernst van een strafrechtelijke vervolging niet juist in. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft daarbij reeds aangegeven dat indien u naar het politiebureau gaat, u moet begrijpen dat het dan niet over ‘koetjes en/of kalfjes’ zal gaan.

Daarnaast wordt alles wat u zegt en wellicht achteraf anders bedoelde, door een opsporingsambtenaar simpelweg in zijn of haar woorden opgeschreven. Indien die tekst later niet blijkt te kloppen, dan is dat pech voor U!

De meeste rechters in Nederland hechten meer dan grote waarde aan die eerste verklaring en in Nederland worden de verhoren niet standaard opgenomen! Dat wordt niet nagelaten omdat het technisch niet mogelijk is, maar omdat het makkelijker is om een veroordeling te krijgen. Namelijk die van U! In Engeland neemt men bijvoorbeeld al meer dan 30 jaar alle verhoren op en is exact omschreven hoe het verhoor dient te worden afgenomen. (P.A.C.E. Act 1984)

Als zelfs de Hoge Raad in Nederland waarschuwt om uw vervolging uiterst serieus te nemen, dan is dat een duidelijk signaal!


Ambtenaren kunnen dus in aanraking komen met het strafbare feiten. Maar wanneer kunnen ambtenaren ook strafrechtelijk vervolgd worden?

Sinds de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad is er duidelijkheid over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en ambtenaren.

Kort gezegd is in deze arresten bepaald dat de Staat volledige strafrechtelijke immuniteit geniet, openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet (provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen) alleen immuniteit aangaande de uitvoering van hun ‘exclusieve overheidstaak’ en andere publiekrechtelijke rechtspersonen in het geheel géén strafrechtelijke immuniteit genieten. Deze strafrechtelijke immuniteit geldt ook voor de opdrachtgevers tot en feitelijke leidinggevers aan.

Dit neemt echter niet weg dat ambtenaren en ambtsdragers die handelen binnen de context van een publiekrechtelijke rechtspersoon als natuurlijk persoon wél strafrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn indien zij een strafbaar feit hebben gepleegd, medegepleegd, uitgelokt, hebben doen plegen of daaraan/daartoe medeplichtig zijn geweest (artikel 47 en 48 SR). Sterker nog, het begaan van een strafbaar feit in een ambtelijke hoedanigheid is een wettelijke strafverzwaringsgrond (artikel 44 SR).

Voor militairen geldt dat er meestal onderzoek wordt gedaan door de Koninklijke Marechaussee en zij worden vervolgd door de het Militaire Parket van het Openbare Ministerie te Arnhem.

Ook in de privésfeer kunt u met het strafrecht in aanraking komen. Dit kan als verdachte of als slachtoffer. Ook dan is het van groot belang dat u de juiste juridische bijstand krijgt.

Onze strafrechtspecialisten kunnen u en uw naasten bijstaan in strafzaken waarbij u als militair/ambtenaar, maar ook als privé persoon, betrokken bent.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan strafrecht

De Defensie Advocaat © 2019 | Website door GeusMedia