Qua Patet Orbis is sinds 1952 het officiële blad van, voor en over het Korps Mariniers.
Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht.
Van oudsher bestaat het Korps Mariniers uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Hoewel het korps sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in toenemende mate wordt ingezet voor crisisbeheersingsmissies landinwaarts, zijn amfibische operaties nog steeds een belangrijk element van het korps. De wapenspreuk van Korps Mariniers is Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt). De Defensieadvocaat heeft een column in QPO.

QPO verschijnt drie keer per jaar in april, juli en december. Bent u geïnteresseerd in een abonnement op QPO, dan kunt u zich hier abonneren.

Onderstand staat de bijdrage aan de eerste editie van 2013. De leesbare versie kunt u hier openen. De tweede editie van 2013 kunt u hier openen. De derde editie van 2013 kunt u hier openen.