De Stichting het van Weerden Poelman Fonds heeft tot doel medewerkers en ex-medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad te ondersteunen bij het overwinnen van financiële problemen die zijn ontstaan door sociale en/of medische omstandigheden. Ook de gezinnen en nabestaanden van die medewerkers vallen onder de doelgroep.

Sinds de oprichting heeft de Stichting al meer dan 5800 dossiers in behandeling genomen. De laatste 10 jaar worden er gemiddeld 70 aanvragen per jaar ontvangen en behandeld. Anonimiteit van de aanvragers wordt gegarandeerd. De hoofdlijnen van het beleid van de Stichting zijn neergelegd in de Jaarverslagen en in het beleidsdocument “Het Beleidsplan 2017-2020”. Deze jaarverslagen en dit beleidsdocument zijn te vinden onder de rubriek Informatie.

De Stichting werkt zonder winstoogmerk.
De Stichting bezit de ANBI-status.

RSIN/fiscaal nummer: 003046448.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Haaglanden te ‘s-Gravenhage onder nummer 41150314.

Als u de Stichting wilt doneren kunt u contact opnemen met de Secretaris, Majoor R.B. Sonder (rb.sonder@tele2.nl) of 06-49684437.