Mogelijke wijziging alimentatieduur op komst!

Een aantal partijen beraden zich op wijziging van de alimentatie. VVD, PvdA en D66 hebben in dat verband een initiatiefvoorstel gelanceerd waarin zij aangeven dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter moet. Zo ontstaat het recht op partneralimentatie pas als gedurende het huwelijk de alimentatiegerechtigde geen betaald werk heeft verricht, of er na het huwelijk zorgtaken met betrekking tot kinderen zijn, die niet evenredig zijn verdeeld. Heeft het huwelijk 0 tot 3 jaar geduurd, dan hebben partners geen recht op partneralimentatie. Duurde het huwelijk langer dan 3 jaar, dan hebben de partners recht op een alimentatieperiode van tenminste de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde, geldt dit ook, maar is het maximum 10 jaar. Het wetsvoorstel moet een prikkel geven die leidt tot zelfstandigheid. Als er uit huwelijk kinderen zijn geboren, bestaat er aanspraak op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 is. Bij oudere kinderen beslaat de alimentatieduur de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaar.

De PVV wil de partneralimentatie aanpassen aan de huidige verhoudingen in de samenleving. De wettelijke termijn zal wijzigen in 5 jaar in plaats van de huidige 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, dan blijft gelden dat de alimentatieduur beperkt wordt tot de duur van het huwelijk. Partneralimentatie-uitkeringen die vòòr de inwerktreding vna het wetsvoorstel door de rechter zijn toegekend of door partijen overeengekomen, eindigen uiterlijk 5 jaar na dat tijdstip, tenzij de beëindiging zo ingrijpend is, dat dit niet aanvaardbaar is.

Kortom er staat nog al wat te gebeuren. Of het daadwerkelijk ook zo ver komt valt nog te bezien. Er zijn immers een heleboel geleerden die aangeven dat wat voornoemde politieke partijen graag zouden willen thans ook verzocht kan worden, maar dat advocaten hier niet of nauwelijks gebruik van maken. Voornoemde wetswijzigingen zouden derhalve niet noodzakelijk en daardoor volstrekt overbodig zijn.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat