Defensie buigt zich over ondersteuning bij potentieel gewapend conflict

Wat moet er concreet gebeuren om Defensie te ondersteunen in een potentieel gewapend conflict? Deze vraag stond centraal bij de bijeenkomst ‘Oriëntatie op Hoofdtaak 1’. Commandanten en directeuren van alle eenheden van het Defensie Ondersteuningscommando (Dosco) kwamen vandaag in Amersfoort samen om zich hierover te buigen.
Source: Defensie