Defensie en Dutch Naval Design samen in zee voor onbemand vaartuig

Technologisch zeer geavanceerd, duurzaam, autonoom en operationeel flexibel. Deze kwalificaties zijn over zo’n 4 jaar van toepassing op nieuwe onbemande vaartuigen voor maritieme operaties. Defensie en Dutch Naval Design gaan met elkaar in zee om dit zogeheten unmanned surface vessel (USV) te ontwikkelen. Beide partijen legden dit eergisteren contractueel vast.
Source: Defensie