Defensie ontvangt 231 zienswijzen op ontwerpbesluit radarstation Herwijnen

Defensie heeft 231 zienswijzen ontvangen op basis van het ontwerpbesluit voor het radarstation Herwijnen. De ontwerp-omgevingsvergunning lag tot en met 16 mei ter inzage. De ingediende zienswijzen worden nu meegewogen bij het definitieve besluit.
Source: Defensie