Defensie werkt aan versterking van de krijgsmacht

Defensie blijft werken aan het versterken van de krijgsmacht. Het kabinet heeft daar vorig jaar extra middelen voor uitgetrokken. Vandaag legt het ministerie verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid over 2023.
Source: Defensie