EOD ruimt explosieve erfenis in Mali

Nederlandse genisten en explosievenruimers verlosten vandaag de bevolking van het Malinese Gao van een berg munitierestanten. Aan de rand van de stad troffen ze 80 Franse hand- en geweergranaten aan, stammend uit de Eerste Wereldoorlog.
Source: Defensie