Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht brengt verslag uit

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag het jaarverslag 2016 van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) naar de kamer gestuurd. In deze rapportage constateert de IGK, als onafhankelijk adviseur van de minister, dat het vertrouwen van het personeel in Defensie is aangetast. Achterstand in de inzetbaarheid van het materieel, de beperkte doorstroommogelijkheden en het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord zijn daarvoor redenen. De IGK onderstreept in zijn rapportage ook dat militairen nog steeds gedreven zijn, waarbij hun professionaliteit en onderlinge kameraadschap steevast indruk maken.
Source: Defensie