Inspectie: verbeteringen bij omgang met munitie, kan nog beter

Initiatieven bij Defensie om veiliger om te gaan met munitie, beginnen hun vruchten af te werpen. Toch ziet de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) nog altijd verbeterpunten. Dat stelt de inspectie in een gezamenlijk onderzoek met het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). De resultaten staan in het rapport ‘Onderzoek naar munitieveiligheid in de munitieketen’. Staatssecretaris Christophe van der Maat stuurde het vandaag naar de Tweede Kamer.
Source: Defensie