Internationale vrouwendag: “Gemengde teams maken Defensie sterker”

Defensie staat dit jaar stil bij 80 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. Vrouwen in dienst, zowel militair als burger, zijn voor Defensie van operationeel belang. Zij komen bijvoorbeeld in sommige landen tijdens missies op plekken waar mannen niet kunnen komen. Om de defensieorganisatie te vullen in deze gespannen tijd, met diverse conflicten in de wereld, heeft de krijgsmacht dus mensen nodig die zich willen inzetten voor vrede en veiligheid, zowel mannen als vrouwen.
Source: Defensie