Krijgsmacht gaat groener en gezonder bouwen

Verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat deden ze vandaag, op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek. Ook enkele branche- en netwerkorganisaties doen mee aan het initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De deelnemers maken afspraken om milieu- en mensvriendelijker te bouwen.
Source: Defensie