Landmacht sluit Steadfast Defender af in Litouwen

Voor het laatst bracht de landmacht vandaag militairen en materieel op de mat voor Steadfast Defender. Dat gebeurde in Litouwen. Voor het krijgsmachtdeel was dit het sluitstuk van de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog.
Source: Defensie