Meer ruimte nodig voor Defensie om veiligheid te waarborgen

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert snel. De krijgsmacht moet meer dan ooit in staat zijn Nederlands grondgebied en dat van bondgenoten te verdedigen. Ter voorbereiding daarop is voor Defensie meer ruimte noodzakelijk. Die wordt in kaart gebracht via het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). De Tweede Kamer is hierover vandaag per brief geïnformeerd. Bijgevoegd is een lijst ruimtebehoeften die Defensie de komende maanden onderzoekt.
Source: Defensie