Officier met PTSS krijgt wederom ontslag!

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid en defensie niet in hoger beroep ging, is de officier wederom ontslagen. Tussen de uitkomst van een (opnieuw) gehouden COA en het ontslag zat – 1 – week! Zoek het maar uit.

Nog vreemder is het dat hij net het bericht had gekregen dat de eerdere intrekking van zijn KB was teruggedraaid.

Ondanks dat defensie weet dat er bij de man sprake is van zware psychische problemen (en PTSS) en hij daarvoor wordt behandeld, zet defensie hem simpelweg weer bij het grof vuil. Deze officier kan, omdat hij ziek is,simpelweg niet werken. Hij is daar niet toe in staat. Hij heeft een gezin met kleine kinderen en zijn vrouw draait zo langzamerhand ook door.

Omdat de problemen zichtbaar aan de horizon prijken, is de marechaussee ingeschakeld tegen de luitenant-kolonel die maar blijft doordrammen op ontslag. Niemand bij defensie kan nu nog zeggen dat ze niet zijn gewaarschuwd als het fout gaat.

Overigens lapt defensie alle regels zelf wel aan haar laars door de man geen achterstallig salaris uit te keren, niet de Wet verbetering poortwachter (zoals opgenomen in het Amar) toe te passen etc. etc. Maar ja, regels zijn (blijkbaar) alleen voor sukkels…

Wordt vervolgd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat