Omvangrijk veranderprogramma voor snel en veilig delen van militaire informatie

Het belang van informatiegestuurd optreden (IGO) neemt toe. Dit houdt in dat de operationele krijgsmachtdelen in staat zijn sneller de juiste informatie te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen snellere en betere besluiten genomen worden. Met het programma Foxtrot worden tal van eenheden tijdens de eerste fase voorzien van moderne tactische communicatiemiddelen en IT-infrastructuur. Minister Kajsa Ollongren lichtte de Kamer vandaag in over een aantal zaken binnen het programma.
Source: Defensie