Staatssecretaris informeert Kamer over maatregelen rond binden en behouden personeel

Het binden en behouden van voldoende personeel is een van de grootste uitdagingen voor Defensie. De organisatie is vorig jaar gestart met een plan om de personele gereedheid te verhogen. Staatssecretaris Christophe van der Maat informeerde de Tweede Kamer vandaag over de stand van zaken.
Source: Defensie