Wetenschappelijke raad: veiligheidssituatie vraagt om serieuze Defensie-investeringen

‘Nederland heeft het qua budgettaire inspanning laten afweten.’ Daarom moeten de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde stappen naar 2% van het Bruto Nationaal Product in 2024. Dit vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) volgens een vandaag gepubliceerd rapport.
Source: Defensie