ROC gehaald, maar niet goedgekeurd door Defensie

Veel jongelui die graag bij Defensie willen werken, kiezen daar soms al vroeg voor en volgen daarvoor dan gericht onderwijs bij het ROC. Eenmaal klaar met de opleiding, worden zij voor een aanstelling bij defensie gekeurd en blijkt soms dat zij niet worden goed gekeurd. Defensie hanteert nu eenmaal strenge eisen aan de fysieke en psychische geschiktheid. Daar is op zich niets mis mee.

Maar, het kan echter niet zo zijn dat iemand die kiest voor een specifieke jarenlange studierichting, waarbij op voorhand al duidelijk had kunnen zijn dat hij/zij uiteindelijk niet door de aanstellingskeuring zou komen, later toch wordt afgetest.

Momenteel lopen er een aantal van dergelijke zaken, waarbij het niet duidelijk informeren omtrent een mogelijke ongeschiktheid voor de vervulling van een functie bij defensie, niet zo vanzelfsprekend aan de aspirant kan worden verweten. Deze zaken lopen nog.

U bent geïnformeerd.

Defensieadvocaat