Rechter luistert (wel) goed naar zieke Veteraan!

In deze zaak werd een militair door zijn militaire meerdere OA gemeld, terwijl hij ziek thuis was en zich ook ziek had gemeld. Hij werd vervolgens op zijn salaris gekort en ging hiertegen met ondergetekende in beroep bij de Rechtbank Den Haag. Naast dit alles werd er ook nog aangifte tegen hem gedaan bij de Marechaussee.

In deze zaak betrof het een beroepsmilitair die meerdere keren uitgezonden was geweest en behoorlijk wat had meegemaakt. Het feit dat hij een veteraan was, werd door defensie op geen enkele wijze meegewogen. Men zette de hakken in het zand en dat was het.

De rechter in Den Haag had (gelukkig) wel een luisterend oor voor deze veteraan en oordeelde dat de regels weliswaar – formeel – niet waren toegepast, maar het op het pad van defensie had gelegen om een nader onderzoek naar de situatie van de militair in te stellen, nu hij daadwerkelijk ziek was gemeld. Het beroep werd vervolgens door de rechter gegrond verklaard en de beschikking vernietigd!  

Vorenstaande geeft natuurlijk goed weer waar het probleem zit bij defensie, namelijk luisteren naar veteranen!

Luister eens waarom een veteraan iets doet of nalaat. Dat doet hij namelijk niet zomaar. Het feit dat een rechter later de zaak moet bekijken is simpelweg niet juist en doet geen recht aan de loyaliteit die de man/vrouw al heeft laten zien.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat