Kolonel Karremans, juridische Kop van Jut…

Soms heb je het idee dat Kolonel Karremans c.s. simpelweg geen rust worden gegund. De militair die de meest ondankbare en onuitvoerbare missie van de afgelopen 60 jaar mocht leiden, blijft de juridische Kop van Jut.

Daar waar een normale ‘verdachte’ op een gegeven moment van het Openbaar Ministerie te horen krijgt dat er niet verder zal worden vervolgd, blijft deze oud-militair/veteraan (en zijn plaatsvervanger Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen) niets bespaard.

Nu is nu door de vorig jaar opgerichte reflectiekamer (kennelijk) positief geadviseerd over een eventuele vervolging van Karremans. Als Nederlandse militair ben je kennelijk uiteindelijk, juridisch compleet rechteloos.

Leuk dat Den Haag een Veteranenwet heeft verzonnen, maar ze hadden deze militairen simpelweg met ‘normale’ bewapening naar Srebrenica moeten sturen. Daar ligt de verwijtbaarheid.

Iedere militair wist bij de uitzending van Dutchbat al dat het een mission impossible zou worden, als er gevechten zouden uitbreken met een tot de tanden bewapende tegenstander. Maar deze militairen hadden het recht niet om nee te zeggen en niet te gaan. De verantwoordelijke politici in Den Haag wilden indertijd niet dat de militairen ‘agressief’ zouden overkomen. Amerikanen noemen dat leuk; ‘bringing a knife to a gunfight’…

Wellicht herinnert een ieder zich de jonge militair die weigerde om naar Uruzgan te gaan. Hij werd ondanks een reeds geconstateerde PTSS door het OM Arnhem gewoon vervolgd voor het weigeren van een dienstbevel. Kennelijk is er nog steeds weinig veranderd.

De verantwoordelijke politici voor het militaire debacle van Dutchbat zitten allemaal al lang ergens hoog en droog op het pluche. Waarom oordeelt de reflectiekamer, die is opgericht om ‘gevoelige’ zaken te beoordelen, niet eens over de vervolging van hen? Dat advies geldt evenzo voor de advocaat die al jaren slachtoffers van Srebrenica juridisch bij staat.

Semper idem, semper penis merkte een Sergeant-Majoor ooit op.

U bent geïnformeerd…

Hein Dudink, advocaat