ALIMENTATIE EN SCHULDSANERING

Met regelmaat krijgen wij vragen over het betalen van alimentatie van militairen die in de financiële problemen zijn gekomen. Wat kun je dan doen?

Wie in een gecompliceerde schuldsituatie zit en in aanmerking komt voor een schuldsaneringsregeling doet er verstandig aan meteen een nihilstelling van de onderhoudsplicht te vragen. Vaak kan dan de maandelijkse bijdrage al niet meer worden betaald. Dus hoe sneller er een nihilstelling komt, hoe beter voor de alimentatieplichtige.

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2011 staat vast, dat de tot dan toe gevolgde praktijk om in een schuldsaneringsituatie toch nog rekening te houden met de laagste fiscaal relevante bijdrage van  € 136, niet in overeenstemming moet worden geacht met het wettelijke systeem van een schuldsanering. Immers die wetgeving, die feitelijk crediteuren niet meer de mogelijk biedt op enig moment nog hun (restant)vordering te incasseren na een periode van 3 jaar, is niet bedoeld om bij het opbouwen van de  schuldsaneringspot rekening te houden met uitzonderingen zoals een alimentatieplicht. Het verzoek tot nihilstelling wordt dus, uitzonderingen voorbehouden, gewoonlijk in die situatie toegekend.

Is nu alle hoop voor de alimentatiegerechtigde gevlogen? Het antwoord luidt: neen. Want het blijft mogelijk, mits de saniet  maandelijks voldoende inkomsten genereert, toch rekening te houden met een minimale alimentatiebetaling, als er voldoende overblijft voor de saneringspot. Dat staat ter beoordeling van de rechter-commissaris. De alimentatie gerechtigde doet er dus verstandig aan in overleg met alle betrokkenen tijdens de procedure te bereiken,dat er toch nog een kleine bijdrage wordt vastgesteld door de rechtbank. Afdwingbaar is dat echter niet!

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat