Intrum Justitia

Vele Nederlanders zien ze met afgrijzen tegemoet: de brieven van Intrum Justitia te Den Haag.

Op verzoek van een curator voerde ondergetekende de procedure tegen Intrum Justitia, die een vordering van Vodafone had gekocht (juridisch heet dat cessie) en deze wilde innen bij een onder curatele gestelde.

Wat was er aan de hand? De curator had met Vodafone een afspraak gemaakt over de schulden. Deze zogenaamde schuldenregeling was – kennelijk – niet doorgegeven aan Intrum Justitia. De verkoop door Vodafone aan Intrum Justitia was echter niet aan de curator, noch de onder curatele gestelde bekend gesteld. Beiden vernamen dat voor het eerst in de dagvaarding.

De rechter in deze zaak gaf aan dat de overlegde akte van cessie niet duidelijk was. Een later door Intrum Justitia in de procedure overlegde ‘overdrachtsbestand’ was volgens de rechter eveneens onduidelijk. Daarop gaf de rechter aan dat de vordering onvoldoende was onderbouwd en veroordeelde Intrum Justitia in de proceskosten.

Een procedure tegen Intrum Justitia hoeft dus zeker niet kansloos te zijn.

Blijf dus alert en bel bij twijfel!

U bent geïnformeerd!

Advocaat Pamela Willemsen