Verzwijgen van vermogen bij echtscheiding heeft grote gevolgen!

Recentelijk stonden wij een vrouwelijke militair bij die er achter was gekomen dat haar man geld op een rekening had staan, wat niet was meegenomen bij de echtscheiding.

In artikel 1:135 van het Burgerlijk Wetboek staat aangegeven dat indien dergelijke vermogensbestanddelen worden ‘vergeten’, de rechthebbende vervolgens volledig aanspraak op dit bedrag kan maken! Er wordt dan echter niet meer op basis van 50/50 gedeeld, maar de rechthebbende krijgt op basis van de wet, aanspraak op het volledige bedrag!

Letterlijk wordt in artikel 1:135 lid 3 BW aangegeven:

“Een echtgenoot die opzettelijk een tot het te verrekenen vermogen behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is betrokken, dient de waarde daarvan niet te verrekenen, maar geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden.”

In dit geval betrof het voor onze cliënt een leuk bedrag om een ‘frisse start’ te kunnen maken…

U bent geïnformeerd en (wellicht) gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat