MIVD geeft verklaring van geen bezwaar (uiteindelijk) toch af.

Recentelijk schreef ik al dat de MIVD 8 jaar terug kijkt in alle registers en inzage heeft in en ‘berichten’ ontvangt van andere (criminele) inlichtingendiensten. Een militair zit daarmee dus (inmiddels) echt in een glazen stolp met alle risico’s van dien. Omdat er nu veel langer wordt terug gekeken, is er feitelijk een middel bijgekomen om militairen (en burgers) buiten het AMAR en BARD om te ontslaan. Nadat de VGB is ingetrokken, volgt namelijk meestal ontslag.

Vroeger (zeg drie jaar geleden!) kreeg een militair die werd vervolgd voor een ‘bagatel’ (simpel) delict, daarvoor een acceptgiro van het OM. Vervolgens kreeg hij meestal het (juridische) advies dat hij maar beter kon betalen. Je bekende daarmee feitelijk geen schuld, maar kocht de zaak af. Daarnaast liep je niet het risico dat de rechter je ondanks alles toch veroordeelde.

Daar waar de militair dus enkele jaren geleden nagenoeg geen enkel risico liep, is inmiddels duidelijk geworden dat militairen en burgers worden ontslagen nadat de VGB is ingetrokken. Daarbij wordt nu eveneens gekeken naar alle zaken die werden geseponeerd. In gewoon Nederlands, door het Openbaar Ministerie en Politie/Marechaussee in de prullenbak waren gegooid. Waar rook is, daar is – voor de MIVD – kennelijk ook vuur.

Militairen geven inmiddels al aan dat er weer een stok is gevonden om te slaan en militairen met ontslag te sturen. Militairen die op en na uitzendingen problemen krijgen en in aanraking komen met de Marechaussee of Politie, lopen dus een zeer groot risico dat bij het vernieuwen van de GVB, de MIVD haar vinger zal opsteken.

In de zaak die door de Defensieadvocaat tegen de MIVD was aangespannen, trok de MIVD uiteindelijk na de hoorzitting de bezwaren in en kon onze cliënt weer aan het werk.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat