Militair mishandeld, dader door politie niet vervolgd!

Recentelijk kwam een militair bij ons die tijdens het uitgaan was mishandeld. Hij deed vervolgens aangifte bij de politie en kreeg niet lang daarna een brief thuis waarin stond dat er onvoldoende bewijs was om de daders te vervolgen. De zaak werd dus geseponeerd.

De militair gaf ons echter aan dat er wel degelijk getuigen waren en dat hij niet begreep dat de zaak was geseponeerd. Voor deze militair hebben wij vervolgens een zogenaamde artikel 12 (Wetboek van) Strafvordering procedure bij het Hof opgestart. In de ‘volksmond’, wordt dit inmiddels ook wel een ‘Wildersje’ genoemd.

Het Hof hoorde de militair aan en vernam zo dat er wel degelijk getuigen waren. Hierop werd het OM opgedragen om toch tot vervolging over te gaan. Nu kon de militair zich ook als slachtoffer in de rechtszaak ‘voegen’ en de geleden schade bij de dader terugvorderen.

In de daaropvolgende rechtszaak werd de dader veroordeeld en moest hij gelijk de toegewezen schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De Staat der Nederlanden verzorgde eveneens de incasso voor het slachtoffer.

De militair was uiteindelijk tevreden dat er toch ‘recht’ was gesproken.

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat