Defensie brengt meningen Nederlanders in kaart bij zoektocht naar ruimte

Het onderzoek naar ruimte voor meer en andere activiteiten van de krijgsmacht is verrijkt en aangepast. Dat is gedaan naar aanleiding van de meer dan 2.200 zienswijzen die Defensie heeft ontvangen. Drie zaken komen duidelijk naar voren. Nederlanders zien het nut en de noodzaak van meer ruimte voor de krijgsmacht. Er blijkt ook waardering te zijn voor de transparantie van het proces. Wel zijn er zorgen over de toename van overlast.
Source: Defensie