Defensie koopt middelen en materieel om Noordzee te beschermen

Defensie schaft camera’s en radarsystemen aan voor booreilanden en windmolens op zee. De krijgsmacht investeert daarnaast in satellietdata. Met deze waarnemingsmiddelen is dreiging tegen vitale infrastructuur op de zeebodem eerder te onderkennen. Voor de beveiliging van de Noordzee koopt Defensie ook 2 nieuwe schepen. Dat heeft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag de Tweede Kamer laten weten.
Source: Defensie