Defensie voortaan beter geïnformeerd en voorbereid bij rampen en crises

Sneller hulp van Defensie bij bijvoorbeeld een natuurramp, aanslag of uitval van infrastructuur. Dat maakt het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) mogelijk. De marechaussee maakt al sinds 2020 gebruik van dit systeem. Nu sluiten ook andere defensieonderdelen er op aan. Defensie en het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) legden dat vandaag contractueel vast.
Source: Defensie