Plan voor nieuwe pijpleiding tussen Klaphek en Best ter inzage

Het plan voor de nieuwe kerosinepijpleiding tussen Klaphek en Best ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage. Ook een voorstel voor een onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de directe omgeving en het milieu is nu openbaar. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen op inloopbijeenkomsten vragen stellen en hun mening geven. 
Source: Defensie