Geen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

Defensie en de vakcentrales voor defensiepersoneel hebben deze week geen overeenkomst bereikt over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het jaar 2017. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageert teleurgesteld: “Ik betreur het zeer dat de bonden niet akkoord gaan met een belangrijk pakket aan maatregelen, waaronder een loonsverhoging van 2 procent.”
Source: Defensie