Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: “Het roer moet om, in woord én in daad”

Iets ‘aanzetten’ kost veel meer tijd en energie dan iets ‘uitzetten’. Dat schrijft inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Frank van Sprang in zijn jaarrapportage. Hij doelt daarmee op het herstel van de krijgsmacht. Dat is na decennia van bezuinigingen niet op korte termijn gerealiseerd. Het jaarverslag heeft ‘Het roer moet nu (echt) om’ als titel.
Source: Defensie