Inspectie wijst na onderzoek schietincident op belang veiligheidsvoorschriften

Defensie moet de veiligheidsvoorschriften en beheersmaatregelen beter naleven en controleren. Bij de voorbereiding op missies moet er meer aandacht zijn voor operationeel risicomanagement. Dat geldt ook bij veranderende omstandigheden. Daarnaast moet de organisatie de individuele discipline stimuleren. Dat is vooral belangrijk als het gaat om wapens en munitie.
Source: Defensie