Oneigenlijke opleidingsdeclaraties bij de marine

De marine heeft 83 gevallen van oneigenlijke declaraties voor persoonlijke opleidingen geconstateerd. Dit kwam aan het licht na onterecht ingediende declaraties bij de landmacht vorig jaar. Dit was aanleiding om ook onderzoek te doen naar declaraties binnen de marine. De marine neemt rechtspositionele maatregelen tegen de betrokken militairen. Ook moeten zij het onterecht gedeclareerde bedrag terugstorten in hun opleidingsbudget.
Source: Defensie