Na ontslag alsnog afgifte VGB en hervatting dienstverband

Werken bij Defensie was voor deze militair al van jongs af aan een droom die een jaar geleden eindelijk uitkwam. Hij mocht aan de militaire basisopleiding beginnen en – als alles goed zou gaan – zou hij het jaar daarop als luchtgevechtsleider verder in opleiding gaan bij Defensie. Die droom leek echter al snel een nachtmerrie te worden toen bleek dat de MIVD (de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) er erg lang over deed om een VGB (Verklaring van Geen Bezwaar) af te geven. Bij het aangaan van het dienstverband moest de militair immers tekenen dat hij binnen een jaar een VGB zou overleggen aan Defensie. Maar daarvoor was hij volledig afhankelijk van de MIVD die binnen een jaar nog geen beslissing had genomen.

Aan het hoofd van de MIVD staat de Minister van Defensie, die natuurlijk ook de ‘baas’ is van Defensie. Dus eigenlijk zegt de Minister: “omdat ik nog geen beslissing heb genomen of jij een VGB krijgt, ga ik jou ontslaan”.

Dat ontslag hebben wij voor de militair aangevochten en met succes. Nadat het bezwaarschrift tegen het ontslag was ingediend, kwam inmiddels vanuit de MIVD de voorgenomen weigering een VGB te verstrekken binnen. Er zou een afbreukrisico bestaan omdat de militair ook de Wit-Russische nationaliteit had en familie aldaar bij het leger zou zitten. Namens de Militair dienden wij een zienswijze in tegen deze voorgenomen weigering waarin wij uitlegden dat die beslissing te kort door de bocht was als ook dat – indien nodig – de militair zelfs afstand zou willen doen van zijn Wit-Russische nationaliteit. Naar aanleiding hiervan besloot de MIVD om de VGB alsnog af te geven. Na verder overleg met Defensie is het dienstverband vervolgens hervat zodat hij weer dat werk kan doen, dat hij het liefste doet. Mocht aan u een VGB geweigerd worden, of is men voornemens hiertoe over te gaan? Laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op dit gebied.

Mr. Robbert Poort/Advocaat