Onbegrijpelijk en inconsequent handelen door ’twee’ Ministers van Defensie. Deel II…

Het wordt steeds gekker in deze zaak!

Even opfrissen. Op 16 januari 2014 worden er gelijktijdig twee beschikkingen door de Minister van Defensie afgegeven. In de eerste wordt de onterechte intrekking van een VGB teruggedraaid en in de tweede wordt de militair ontslagen. Was getekend: Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert ‘herself’ en voor de ‘andere’ Minister tekent een militair ‘down the chain’ zullen we maar zeggen.

In eerste instantie denk je: dat moet een vergissing zijn, de minister ‘herself’ is toch de baas, dus dat loopt wel los. Ik verwachtte een belletje dat het ontslag zou worden ingetrokken en de zaak eerst nader zou worden bekeken. Niet dus!

Omdat de militair met de bekende en een – alleen voor een Nederlandse militair geldende – onfatsoenlijke ontslagtermijn van minder dan 2 weken werd ontslagen, namelijk met ingang van 1 februari 2014, is er gelijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening bij de rechtbank Den Haag aangevraagd. Nog in het hol van de leeuw ook, zullen we maar zeggen.

In het zojuist door de Minister van Defensie aan de Voorzieningenrechter gestuurde verweerschrift, geeft Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert echter doodleuk aan niets te maken te hebben met de andere Minister van Defensie, mevrouw J. A. Hennis-Plasschaert, omdat de beschikking betreffende de VGB niet nader is gemotiveerd en zij derhalve niet weet wat de motivering onder die beschikking is. Uhhhh?

Het probleem is echter dat de MIVD haar beschikkingen nooit motiveert, anders dan het verwijzen naar de regelgeving. Dit zou de (echte) Minister toch moeten weten, het stond namelijk zo in haar eigen MIVD/VGB beschikking.

Voor een militair die ‘over het hek wordt gegooid’, is dit alleen maar goochelen met taal die zorgt voor grote verwarring. Dit inconsequent handelen wordt nu dus over de rug van een toch al kwetsbare militair met vrouw en kind uitgevochten. Een gezin dat al tijden in grote onzekerheid verkeert of de rekeningen aan het einde van deze maand nog kunnen worden betaald.

Er wordt kennelijk niet meer naar de militair en de mens zelf gekeken, maar uitsluitend naar regeltjes, die als met een Januskop kunnen worden toegepast.
Schande!

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat